פעילות מינהל הסיעוד בכנס של ארגון האחים והאחיות הבינלאומי וארגון הבריאות העולמי

פעילות במרכז לשיתוף פעולה בינלאומי למנהיגות ומשילות בסיעוד