מרכז לשיתוף פעולה בינלאומי למנהיגות ומשילות בסיעוד

מטרת המרכז היא לקדם את שדרת המנהיגות בסיעוד ברחבי העולם