מרכז לשיתוף פעולה בינלאומי למנהיגות ומשילות באֲחָיוּת

מטרת המרכז היא לקדם את שדרת המנהיגות באֲחָיוּת ברחבי העולם