תהליך הכרה לאחים ואחיות מומחים - בוגרי חו"ל

למומחים קליניים עולים חדשים ובוגרי לימודי אֲחָיוּת בחו"ל