מחקרים בתחום מדיניות הסיעוד

מחזקים את ליבת העשייה של האחים והאחיות בעזרת מחקר