פיתוח מקצועי

יעדים - 60% מכלל האחים והאחיות בוגרי הכשרה על בסיסית, 6% מכלל האחים והאחיות מומחים קליניים