המחלקה להנחיות מקצועיות

יצירת סטנדרטים מקצועיים - ואכיפת ביצועם במערכת הבריאות