קבלת ציון עבור בחינת הרישוי הממשלתית

הרגע שאחרי הבחינה הגיע...