הבטחת כשירות של אחים ואחיות מוסמכים לסיוע בלידת חירום

הבטחת כשירות מקצועית על בסיס ידע מעודכן בעת קבלת לידה בחירום