מיצוי הפוטנציאל התפקודי

הבטחת מיצוי הפוטנציאל התפקודי - לטובת מערכת הבריאות