ישיבת ארגון הבריאות העולמי בישראל

סרטון מהאירוע ההיסטורי