מסלול לימודי עתודה "פסגה"

עתודה אקדמית לאחים ואחיות בצה"ל