לימודי תואר ראשון בסיעוד בשילוב שירות לאומי אזרחי

תכנית לימודים לתואר ראשון בסיעוד במהלך השירות הלאומי האזרחי ותעודת אח מוסמך או אחות מוסמכת למתנדבי השירות הלאומי אזרחי