לימודי תואר ראשון באַחֲיוּת בשילוב שירות לאומי אזרחי

תכנית לימודים לתואר ראשון באַחֲיוּת במהלך השירות הלאומי האזרחי ותעודת אח מוסמך או אחות מוסמכת למתנדבי השירות הלאומי אזרחי