המחלקה לאסדרת כוח אדם

תכנון, ניהול והובלת מדיניות עבור אחים ואחיות במערכת הבריאות