תנאי רישום וקבלה לקורסים על בסיסיים לאחיות ואחים

הכירו את הקריטריונים לקבלה