המחלקה לתשתיות מידע ונתונים

חדשנות דיגיטלית בסיעוד לטובת שיפור השירות