מועדי בחינות רישוי

בחינות בקורסים על בסיסיים

בחינה על בסיסית בטיפול נמרץ משולב (מחזור מאי...

30.5.22 - 12.6.22

 • בין השעות: כל נבחן ישובץ לאחד מימי הבחינה בסימולציה וכשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: המרכז הארצי לסימולציה רפואית - מסר תל השומר
בחינות בקורסים על בסיסיים

ערעור בחינות על בסיסי

יום רביעי

1.6.22

 • בין השעות: כשבועיים לפני הערעור יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הערעור.
 • מיקום: מרכז ההדרכה הארצי, תל השומר
בחינות ממיינות לקורסים על בסיסיים

בחינה ממיינת לקבלה להשתלמויות מוכרות בסיעוד...

יום שלישי

14.6.22

 • בין השעות: 15:00-17:00
 • מיקום: בתי ספר לסיעוד לפי הרשימה המצורפת
בחינות בקורסי מומחיות

בחינת מומחיות בטיפול תומך - בכתב

יום רביעי

15.6.22

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יישלח זימון בדוא"ל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך.
בחינות בקורסי מומחיות

בחינת מומחיות בגריאטריה - בכתב

יום רביעי

15.6.22

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך.
בחינות רישוי למעמד אחים ואחיות מוסמכים

ערעור בחינת רישוי ממשלתית לתואר אחים ואחיות...

יום רביעי

22.6.22

 • בין השעות: כשבועיים לפני הערעור יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הערעור.
 • מיקום: מכללת רמת גן
בחינות בקורסי מומחיות

בחינת מומחיות בגריאטריה - בעל פה

יום רביעי

29.6.22

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: מרכז ההדרכה הארצי, תל השומר
בחינות בקורסי מומחיות

בחינת מומחיות בטיפול תומך - בעל פה

יום שני

4.7.22

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יישלח זימון בדוא"ל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: מרכז ההדרכה הארצי, תל השומר
בחינות בקורסים על בסיסיים

בחינה על בסיסית בטיפול נמרץ משולב

יום שני

25.7.22

 • בין השעות: כל נבחן ישובץ לאחד מימי הבחינה בסימולציה וכשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: המרכז הארצי לסימולציה רפואית - מסר תל השומר
בחינות ממיינות לקורסים על בסיסיים

ערעור בחינה ממיינת לקבלה להשתלמויות מוכרות...

יום שלישי

16.8.22

 • בין השעות: כשבועיים לפני הערעור יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הערעור.
 • מיקום: מרכז ההדרכה הארצי, תל השומר
בחינות בקורסי מומחיות

בחינת מומחיות ברפואה ראשונית - בכתב

יום שני

5.9.22

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך
בחינות בקורסי מומחיות

בחינת מומחיות ברפואה ראשונית - בעל פה

יום שני

19.9.22

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: מרכז ההדרכה הארצי, תל השומר