מועדי בחינות רישוי

בחינות בקורסים על בסיסיים

בחינה על בסיסית ברפואה ראשונית צה"ל

יום ראשון

2.4.23

 • בין השעות: כל נבחן ישובץ לאחד מימי הבחינה בסימולציה וכשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: המרכז הארצי לסימולציה רפואית - מסר ירושלים
בחינות בקורסי מומחיות

בחינת מומחיות ברפואה ראשונית - בעל פה

יום שלישי

4.4.23

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך
בחינות בקורסים על בסיסיים

בחינה על בסיסית במניעה, קידום בריאות וייעוץ...

16-17.4.23

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יוצג זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה
 • מיקום: המרכז הארצי לסימולציה רפואית - מסר תל השומר
בחינות בקורסים על בסיסיים

בחינה על בסיסית במיילדות - בכתב

יום ראשון

16.4.23

 • בין השעות: כל נבחן ישובץ לאחד מימי הבחינה בסימולציה וכשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: גני התערוכה תל אביב
בחינות רישוי למעמד אחים ואחיות מוסמכים

בחינת רישוי למעמד אחים ואחיות מוסמכים

יום ראשון

23.4.23

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה
 • מיקום: גני התערוכה תל אביב
בחינות בקורסים על בסיסיים

בחינה על בסיסית במיילדות

1-4.5.23

 • בין השעות: כל נבחן ישובץ לאחד מימי הבחינה בסימולציה וכשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: המרכז הארצי לסימולציה רפואית - מסר תל השומר
בחינות בקורסים על בסיסיים

ערעור בחינות על בסיסי

יום שני

5.6.23

 • בין השעות: כשבועיים לפני הערעור יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הערעור.
 • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך
בחינות בקורסי מומחיות

בחינת מומחיות בטיפול תומך - בכתב

יום שני

12.6.23

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יישלח זימון בדוא"ל עם תאריך ושעת הבחינה
 • מיקום: מכללת רמת גן
בחינות בקורסי מומחיות

בחינת מומחיות בגריאטריה - בכתב

יום שני

12.6.23

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה
 • מיקום: מכללת רמת גן
בחינות רישוי למעמד אחים ואחיות מוסמכים

ערעור בחינת רישוי ממשלתית לתואר אחים ואחיות...

יום שני

19.6.23

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
 • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך.
בחינות בקורסי מומחיות

בחינת מומחיות בטיפול תומך - בעל פה

21-22.6.23

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יישלח זימון בדוא"ל עם תאריך ושעת הבחינה
 • מיקום: יפורסם בהמשך
בחינות בקורסי מומחיות

בחינת מומחיות בגריאטריה - בעל פה

יום שני

26.6.23

 • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה
 • מיקום: יפורסם בהמשך