יום האחים והאחיות הבין-לאומי 2024

יום זה מוקדש לאלו שחרפו נפשם על מנת להציל ולטפל בפצועים ובחטופים השבים