מידע למוסדות וארגונים בנושא גמול השתלמות

זהו תהליך ההכרה בתוכנית לימודים למוסדות לימוד וארגונים