הגשת בקשה להכרה במעמד מקצועי לאחים ואחיות

כל המידע על התהליך, לקראת עיסוק במקצוע כאחים ואחיות מוסמכים או מעשיים לעולים חדשים ובוגרי חו"ל