מערך חדשנות, סקרים ומחקרים

מובילים חדשנות באַחֲיוּת באמצעות תהליכי מחקר