קבלת רישיון לעסוק בסיעוד

למי שעברו בהצלחה את בחינת הרישוי