קבלת רישיון לעסוק באֲחָיוּת

למי שעברו בהצלחה את בחינת הרישוי