אלימות כלפי צוותים במרפאות בקהילה

מחקר בשיתוף מינהל הסיעוד, משרד הבריאות ולשכת המדען הראשי, המשרד לביטחון הפנים