יום האחים והאחיות הבינלאומי 2023

לכבוד תרומתם של האחיות והאחים בהתמודדות עם אתגרי מערכת הבריאות