יום האחים והאחיות הבין-לאומי 2023

לכבוד תרומתם של האחיות והאחים בהתמודדות עם אתגרי מערכת הבריאות