ערעור על תוצאות הבחינה

כך מתבצע הערעור על תוצאות בחינות הרישוי הממשלתיות