הוכחת ידע בעברית

בקשה לביצוע בחינת רישוי לאחים ואחיות מוסמכים ומעשיים בשפה זרה (שאינה עברית) והוכחת ידע בעברית