פעולות סיעוד ופעולות חריגות

מהן הסמכויות הנתונות לאחים ולאחיות