מחקר: המשתנים הקשורים למחויבות המקצועית של אחיות ואחים במהלך מגפת הקורונה

תפיסת אחיות ואחים את תפקיד ארגוני הבריאות בגיבוש המחויבות המקצועית