בקשה לתוספת זמן בבחינות הרישוי

לכולם יש הזדמנות שווה להיבחן