חוקים ותקנות

בהתאם לצרכי מערכת הבריאות ולמען המטופלים, האחים והאחיות