תהליך הכרה לאחים ואחיות מעשיים - בוגרי חו"ל

לאחים ואחיות מעשיים עולים חדשים ובוגרי לימודי אֲחָיוּת בחו"ל