בחינה ממיינת לקורסים על בסיסיים לאחיות ואחים

בדיקת ההתאמה של אחים ואחיות לפיתוח מקצועי בתחומים שונים