בחינה ממיינת לקורסים על בסיסיים בסיעוד

בדיקת ההתאמה של אחים ואחיות לפיתוח מקצועי בתחומים שונים