בחינת מומחיות במדיניות ומינהל באֲחָיוּת - בכתב | 20.03.2024

בחינת מומחיות במדיניות ומינהל באֲחָיוּת - בכתב - 20.3.24

בחינת מומחיות במדיניות ומינהל באֲחָיוּת - בכתב

  • מועד האירוע: יום רביעי 20.03.2024
  • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה
  • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך
  • קהל יעד: אחים ואחיות מוסמכים שסיימו בהצלחה תכנית לימודים במומחיות במדיניות ומינהל באֲחָיוּת והוכרו על ידי מנהל האֲחָיוּת כזכאים להיבחן בבחינת הרישוי לתואר מומחיות במדיניות ומינהל באֲחָיוּת

כשבועיים לפני מועד הבחינה יישלח מסרון בנוסח הבא: "לידיעתך, ניתן לצפות בהזמנה לבחינה ממשלתית בפורטל האישי". יש להיכנס ל"פורטל עוסקים במקצועות הרפואה" כדי לראות את הזימון לבחינה הכולל את מועד, מיקום ושעת הבחינה. יש להדפיס את הזימון ולהביאו ליום הבחינה.