מומחיות במדיניות ומינהל בסיעוד

מנהיגות והובלה במערכת הבריאות בישראל