תהליך הכרה לאחים ואחיות מוסמכים - בוגרי חו"ל

לאחים ואחיות מוסמכים, עולים חדשים ובוגרי לימודי סיעוד בחו"ל