נפרולוגיה

מיומנויות אבחון וטיפול במטופלים עם מחלת כליות כרונית או חריפה ונגזרות שלהן