בריאות הנפש

טיפול בפגועי נפש ובמשפחותיהם שלא במסגרת אשפוז