מומחיות בטיפול תומך

טיפול תומך במסע סוף החיים של המטופלים