טיפול נמרץ פגים

מיומנויות אבחון וטיפול בפגים במצבים קריטיים ומורכבים