שכר לימוד - מסלול לימודי תעודה בסיעוד

עלויות, מלגות וכללי התשלום לקראת לימודי תעודה בסיעוד