טיפול נמרץ בילדים

אבחון וטיפול בילדים במצבים קריטיים ומורכבים