מניעת תחלואה, קידום בריאות וייעוץ הנקה

קידום בריאות הפרט, המשפחה והקהילה