אירועי העשור למומחיות

חוגגים עשור לאחיות ולאחים המומחים בישראל