יום הבחינה

הנחיות ליום בחינת הרישוי הממשלתית למעמד אחים ואחיות מוסמכים