אירוע הוקרה למנהלות פורשות

מינהל הסיעוד, 4 במרץ 2021