התמחות על (fellowship) בקנדה לאחיות

להגשים חלום, לעמוד באתגר ולהתפתח מקצועית