בחינה ממיינת לקבלה להשתלמויות מוכרות בסיעוד (קורסים על בסיסיים) | 12.07.2023

בחינה ממיינת לקבלה להשתלמויות מוכרות בסיעוד (קורסים על בסיסיים) - 12.7.23

בחינה ממיינת לקבלה להשתלמויות מוכרות בסיעוד (קורסים על בסיסיים)

  • מועד האירוע: יום רביעי 12.07.2023
  • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה
  • מיקום: הבחינה מתקיימת בבתי הספר לסיעוד על פי רשימה המפורסמת באתר מינהל הסיעוד
  • קהל יעד: אחים ואחיות המעוניינים להירשם לקורסים על בסיסיים

הבחינה מתקיימת בבתי הספר לסיעוד על פי רשימה המפורסמת באתר מינהל הסיעוד.