בחינה ממיינת לקבלה להשתלמויות מוכרות באֲחָיוּת (קורסים על בסיסיים) | 04.07.2024

בחינה ממיינת לקבלה להשתלמויות מוכרות באֲחָיוּת (קורסים על בסיסיים) - 4.7.24

בחינה ממיינת לקבלה להשתלמויות מוכרות באֲחָיוּת (קורסים על בסיסיים)

  • מועד האירוע: יום חמישי 04.07.2024
  • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה
  • מיקום: הבחינה מתקיימת בבתי הספר לאֲחָיוּת על פי רשימה המפורסמת באתר מנהל האֲחָיוּת
  • קהל יעד: אחים ואחיות המעוניינים להירשם לקורסים על בסיסיים

הבחינה מתקיימת בבתי הספר לאֲחָיוּת על פי רשימה המפורסמת באתר מנהל האֲחָיוּת.