בחינת מומחיות בכירורגיה - בכתב | 09.10.2023

בחינת מומחיות בכירורגיה - בכתב - 9.10.23

בחינת מומחיות בכירורגיה - בכתב

  • מועד האירוע: יום שני 09.10.2023
  • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה
  • מיקום: מכללת רמת גן
  • קהל יעד: אחים ואחיות מוסמכים שסיימו בהצלחה תכנית לימודים במומחיות בכירורגיה והוכרו על ידי מינהל הסיעוד כזכאים להיבחן בבחינת הרישוי לתואר מומחיות בכירורגיה

כשבועיים לפני מועד הבחינה יישלח מסרון בנוסח הבא: "לידיעתך, ניתן לצפות בהזמנה לבחינה ממשלתית בפורטל האישי". יש להיכנס ל"פורטל עוסקים במקצועות הרפואה" כדי לראות את הזימון לבחינה הכולל את מועד, מיקום ושעת הבחינה. יש להדפיס את הזימון ולהביאו ליום הבחינה.