בחינת מומחיות בשיקום - בכתב | 19.10.2023

בחינת מומחיות בשיקום - בכתב - 19.10.23

בחינת מומחיות בשיקום - בכתב

  • מועד האירוע: יום חמישי 19.10.2023
  • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה
  • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך
  • קהל יעד: אחים ואחיות מוסמכים שסיימו בהצלחה תכנית לימודים במומחיות בשיקום והוכרו על ידי מינהל הסיעוד כזכאים להיבחן בבחינת הרישוי לתואר מומחיות בשיקום

כשבועיים לפני מועד הבחינה יישלח מסרון בנוסח הבא: "לידיעתך, ניתן לצפות בהזמנה לבחינה ממשלתית בפורטל האישי". יש להיכנס ל"פורטל עוסקים במקצועות הרפואה" כדי לראות את הזימון לבחינה הכולל את מועד, מיקום ושעת הבחינה. יש להדפיס את הזימון ולהביאו ליום הבחינה.