בחינת מומחיות בטיפול תומך - בכתב | 21.11.2024

בחינת מומחיות בטיפול תומך - בכתב - 21.11.24

בחינת מומחיות בטיפול תומך - בכתב

  • מועד האירוע: יום חמישי 21.11.2024
  • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יישלח זימון בדוא"ל עם תאריך ושעת הבחינה
  • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך
  • קהל יעד: אחים ואחיות מוסמכים שסיימו בהצלחה תכנית לימודים במומחיות בטיפול תומך והוכרו על ידי מינהל הסיעוד כזכאים להיבחן בבחינת הרישוי לתואר מומחיות בטיפול תומך

כשבועיים לפני מועד הבחינה יישלח מסרון בנוסח הבא: "לידיעתך, ניתן לצפות בהזמנה לבחינה ממשלתית בפורטל האישי". יש להיכנס ל"פורטל עוסקים במקצועות הרפואה" כדי לראות את הזימון לבחינה הכולל את מועד, מיקום ושעת הבחינה. יש להדפיס את הזימון ולהביאו ליום הבחינה.